2016 Yılında Çin Kömür Üretiminde Zirvede

2016 Yılında Çin Dünya Kömür Üretiminin Yarısına Yakınını Gerçekleştirdi

BP ( British Petroleum ) 2017 Yılı Dünya Enerji Raporuna göre; Çin 1.685 mtep (milyon ton eşdeğer petrol) değerinde kömür üretimi gerçekleştirerek dünyada en fazla kömür üreten ülke oldu. Çin’in bu üretimi dünya üretiminin %46’sına karşılık gelmektedir. En fazla kömür üreten diğer ülkeler %10 ile ABD, %8,2 ile Avustralya, %7,9 ile Hindistan ve %7 ile Endonezya oldu.

Kömür rezervleri açısından en iyi ülkeler dünya toplam rezervlerine oranla %22 ile ABD, %21,4 ile Çin ve %14 ile Rusya’dır. Mevcut üretimler göz önüne alındığında ABD’nin 381 yıllık, Çin’in 72 yıllık ve Rusya’nın 417 yıllık kömür rezervi bulunmaktadır.

Hızla büyüyen ekonomisi ve gelişen sanayi altyapısıyla dünyanın en büyük 2. ekonomisi konumunda bulunan çin doğal kaynaklarını tüketmek konusunda da aynı başarıyı göstermekte, Geçmiş yıllarda kömür tüketimi sebebi ile sık sık hava kirliliği haberleri ile gündeme gelen ülke günümüzde de halâ bu sorunu çözebilmiş değil ama gelişen sanayisini besleyebilmek için sürekli bilinçsiz bir şekilde doğal kaynaklarını tüketen ülke yönetimini ilerleyen yıllarda çok büyük STRATEJİK sorunlar beklemekte.