TÜFE Nedir, Açılımı Tüketici Fiyatları Endeksi

TÜFE Nedir: bir ülkede yaşayan insanların günlük hayatta yoğun olarak tükettikleri ve kullandıkları ürün ve hizmetlerin fiyatlarında yaşanan değişimleri ölçme işine tüketici fiyatları endeksi denir. Enflasyon olarak televizyonlarda duyduğumuz kavramın teknik açılımıdır.

Başta gıda ve ulaşım olmak üzere haberleşme, giyim, barınma, sağlık gibi konularda sürekli olarak harcama yaparız ama sürekli kullandığımı bu ürün ve hizmetlerin fiyatları büyüme, mevsimsel etkiler, döviz kuru, işsizlik, nüfus gibi belirli kategorilere bağlı olarak artabilir yada azalabilir. Fiyatlarda yaşanan bu dalgalanmalar ekonomi yöneticilerinin gelecek ile ilgili daha iyi kararlar verebilmesi için sürekli kayıt altına alınmaktadır. TÜFE bu verilerden en önemlisi diyebiliriz.

TÜFE ekonomi için çok önemli bir kavramdır.  Çünkü direkt olarak ülkenin yönetimini belirleyen halkı etkilemektedir. Bu verideki kalıcı bir olumsuzluk bir ülkede çok rahat iktidar değişikliğine sebep olabilir. Ayrıca bu kavram büyük yatırımcılar içinde dikkatle takip edilen en önemli göstergelerden birisidir. Çünkü, TÜFE’nin istikrarlı hareketi o ekonominin yatırım yapılıp yapılamayacağını gösteren en önemli veridir diyebiliriz. Enflasyon rakamlarının yüksek olduğu bir ülkenin para birimi sürekli değer kaybediyor demektir. Buda o ülkeye girecek yabancı yatırımında o ülke parası ile birlikte değer kaybedeceği anlamına gelir