11. Kalkınma Planı Hedefleri Neleri Değiştirecek

Ekonomik koşulları iyileştirmek için düzenli olarak yayınlanan kalkınma planlarının 11.si 8 Temmuz 2019 tarihinde mecliste yapılan oylama ile kabul edildi.

ilki 1963 yılında uygulamaya konulan ve 5 yıllık olarak açıklanan kalkınma planları ülkemizdeki çeşitli sorunlar sebebiyle düzenli olarak uygulanamamış olsalar da özellikle AK Parti döneminde tek başına iktidar olmanın verdiği kolaylıkla bu kalkınma planları düzenli olarak uygulandılar. Kalkınma planlarının en büyük faydası yabancı yatırımcıların ülkenin ekonomi stratejisini bilmelerini sağlamalarıdır. Bu sayede yatırım yapmak isteyenler ileride nasıl bir tablo ile karşılaşacaklarını bilerek pazara girebilirler.

11. Kalkınma Planı Hedefleri Neler İçeriyor.

Bu kalkınma planı ekonomik olarak bir çok önemli hedefi içeriyor. Özellikle işsizlik, ihracat ve kişi başı milli gelir konularında ciddi hedefler içeren 11. kalkınma planı ile ilgili belirlenen hedefler aşağıda yer almaktadır. 2023 yılına kadar geçerli olacak bu plan ile ayrıca 15 yıllık daha geniş perspektifli bir kalkınma planında ilk adımıdır yani önümüzdeki 15 yıl için aşağıdaki hedefler geçerlidir sadece rakamlar ve oranlar değişecektir.

2023 yılına kadar

  • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’yı 1 trilyon 80 milyar dolara çıkarmak.
  • Kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltmek
  • İhracattan elde edilen geliri 226,6 Dolara yükseltmek
  • İşsizliği %9,9’a düşürmek
  • ve 4.3 Milyon ek istihdam yaratmak

Bu kalkınma planındaki en önemli başlık ise bizce ihracatın 226 milyar dolar seviyesine yani gayri safi yurt için hasılanın %20’sine denk gelecek şekilde hedeflenmesidir. Eğer bu hedef tutturulabilirse özellikle iç piyasada enflasyon ve faiz konusunda dolarizasyon kaynaklı etkiler ortadan kalkacak ayrıca istihdam konusunda oldukça etkili bir çözüm sağlanmış olacaktır.

S400 kaynaklı CATSAA yaptırımları bu kalkınma planı için ilk ve en zorlu sınav olacaktır. Bu yaptırımların uygulanması bizim yerimizde saymamıza sebep olabilir. Yok tam tersi Trump G20 toplantısında yaptığı açıklama ile uyumlu bir şekilde bu yaptırımları uygulamaz yada minimize eder ve ikili ticaret hacmi konusunda söylediklerinin arkasında durur ise o zaman tablo çok daha farklı ve olumlu olabilir.

Kaynak : http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/