Asgari Ücretli Fazla Mesai ve Gelir Vergisi Sorunu

Asgari ücretle çalışanların ellerine 2018 yılı itibariyle aylık sabit 1603 TL geçmektedir. % 15’lik gelir vergisi oranına tabi olan asgari ücretliler çok kısa süreli de olsa fazla mesai yapmaları durumunda % 20’lik gelir vergisi dilimine geçerek 1603 TL’nin altında maaş almaya başlayabiliyorlar. 2019 yılında da bu durumun devam edip etmeyeceği şu an için belli değil !

Asgari ücret ile çalışanların ellerine geçmesi gereken 1603 TL, yıl içinde bir kaç saat fazla mesai yapmaları halinde yıl sonuna doğru 1550 TL gibi bir rakama düşebiliyor. Bunun sebebi ise gelir vergisi limitlerinin asgari ücretin %15’lik diliminin 12 aylık toplamına eşit olmasıdır.  Yani 12 ay boyunca hiç mesai yapmadan çalışan bir asgari ücretlinin maaşından her ay kesilen %15’lik pay toplamları yıl sonunda 2018 yılı için geçerli 14,800 TL’ye denk gelmektedir.

Belirli bir ticari faaliyet yada bireysel çalışma karşılığında elde edilen gelir karşılığında ödenen vergiye GELİR VERGİSİ denir.

Bu durum MESAİ yapan asgari ücretli çalışanlar için ise çok büyük sorunlara yol açmakta ve yıl sonuna doğru asgari ücretlilerin maaşlarından %5 daha fazla kesinti yapılmasına neden olmaktadır. Bu durumda asgari ücretlilerin maaşları 1603 TL’nin altına düşerek zaten geçinilmesi zor şartlarda yaşayan insanların maddi olarak daha da zor durumlarda kalmasına sebep olmaktadır.  Fazla MESAİ‘den bahsetmişken asgari ücretlilerin saatlik ücreti çok düşük olduğundan yapmış oldukları fazla mesailer sebebiyle almış oldukları farkta çok düşük olmakta ve gelir vergisi sebebiyle yıl sonunda yapılan kesintilerle bu miktar maalesef bir nevi geri alınmaktadır. Bu durumun bilincinde olan çalışanlar fazla mesai yapmak istememekte ve işveren ile karşı karşıya gelmektedirler. Hali hazırda zaten zor şartlarda ilerleyen işçi – işveren ilişkileri iki tarafında elinde olmayan böyle sebeplerden dolayı iyice bozulmaktadır.

2019 yılı asgari ücret görüşmelerinin başladığı şu günlerde son 2 yıldır hayatımıza giren bu sorun ilk olarak 2017 yılında gündeme gelmişti ve o dönemde bakanlar kurulu kararıyla gelir vergisi dilimi sebebiyle maaşı asgari ücretin altına düşenlere hazine desteği verilerek maaşlarının asgari ücret seviyesinde kalması sağlanmıştır. 2018 yılında ise yine benzer bir tablo ortaya çıkmış ve durumu düzeltmek için 7103 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Asgarî geçim indirimi” başlıklı 32nci maddesine fıkra eklenmiştir.  Bu düzenleme ile yıl içinde ortalama aylık ücreti asgari ücretin altına düşenler için AGİ yardımı arttırılarak maaşlarının asgari ücret seviyesine gelmesi sağlanmıştır !!!

2019 Yılında ise asgari ücretliler için bu durumun ne gibi sorunlara yol açacağı ve bu sorunların nasıl çözüleceği ise şu an için büyük bir muamma, aslında gelir vergisi sorunu sadece çalışanlar için değil kendi işini yapan serbest meslek erbabı kişiler ve küçük esnaf içinde büyük sorun teşkil etmekte ve KAYIT DIŞILIĞI TEŞVİK ETMEKTEDİR.