İstanbul Seçimleri Yenilenirse Yeni Seçim Ne Zaman Yapılacak

31 Mart 2019 tarihinde ülke genelinde yapılan yerel seçimler neticesinde İstanbul’da yaklaşık 20 bin oyla Ekrem İmamoğlu seçimi önde bitirmesi sonrası AKP adayı Binali Yıldırım’ın bu duruma itiraz etmesi  geçersiz oyların çokluğu ve oyların yeniden sayılması tartışmaları neticesinde şimdilik bir sonuç alınmış değil ama eğer bu tartışmalar bir çözüme kavuşturulmaz ise yerel seçimlerin yenilenmesi gündeme gelebilir.

 

9 milyona yakın seçmenin oy kullandığı İstanbul yerel seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP adayı Binali Yıldırım’ın hemen hemen aynı oyu alması yaşanan sıkıntılı süreç insanların aklına geçen seçimlerde yaşanan İPTAL durumunu akıllara getirdi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler iptal olur ve yeni seçim yapılmasına karar verilirse bu yeni İstanbul yerel seçiminin tarihi 2 Haziran 2019 ( Haziran ayının ilk pazar günü )olarak belirlenmiş durumda, Bu sadece İstanbul için geçerli bir tarih değil diğer il ve ilçeler içinde alınmış ortak bir karar olmakla beraber bu tarih gerek görülmesi halinde YSK tarafından değiştirilebilir ama şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.

Bu karar 2972 Numaralı MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN ile belirlenmiştir.

Seçimlerin yenilenmesi
Madde 29 – (İptal : Ana. Mah.nin 13/6/1988 tarihli ve E. 1988/14, K. 1988/18 sayılı Kararıyla; Yeniden
düzenleme : 7/12/1988 – 3507/6 md.)
Seçim dönemi sonundan önce;
a) Bir seçim çevresinde yapılan seçimin seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi,
b) Belediye meclisi veya il genel meclisinin yetkili organlarca feshi,
c) Belediye meclisi veya il genel meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşalması ve meclis üye sayısının
yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağıya düşmesi,
d) (Mülga : 20/3/1997 – 4231/2 md.; Yeniden düzenleme: 3/7/2005-5393/85 md.) Belediye kurulması,
Hallerinde mülki amirlerin vaki boşalmaları otuz gün içinde İlçe Seçim Kuruluna bildirmeleri üzerine, İlçe Seçim
Kurulu sözkonusu organ için yeniden seçim yapılmasına karar vererek durumu alışılmış usullerle ilan eder.
(Değişik : 20/3/1997 – 4231/2 md.) a,b,c bentlerinde yazılı hallerde bu ilandan sonra gelen altmışıncı günü takip
eden ilk Pazar günü oy verme günüdür.