Dükkan Açmak İçin Gerekli Belgeler

Ülkemizde, her ne kadar elektronik imza ve sistem üzerinden modernizasyon işlemleri hızla ilerlese de iş yeri açmak isteyenler için ilgili makamlar tarafından bir gerekli evrak istenmektedir. Dükkan Açmak web sitesi

Dükkan açmak istiyorum ama hangi belge ve izinler gerekli ne kadar maliyet çıkar nerelere başvurmam gerekiyor gibi soruları olanlar için bu makalemizde, İşyeri açmak için gerekli evrakları ve bu belgelerin nerelerden nasıl alınacağını listeledik. Başvuracağınız makama göre ilgili belgeleri makalemizin devamında bulabilirsiniz.

İşyeri Dükkan veya Mağaza Açmak İçin Gereken Evraklar;

İşyerinizi açabilmek için belli yükümlülükleri yerine getirmek ve belli izinleri almanız gerekmektedir ayrıca ticari faaliyette bulunabilmek için belli odalara kayıt olmanız gerekmektedir.

 • Muhasebeci
 • Vergi dairesi
 • SGK (Bağkur)
 • Belediye
 • Ticaret odaları veya Esnaf odalarına başvuruda bulunmanız gereklidir.

Ayrıca işyeriniz özel bir kanun veya yönetmelik kapsamında olan bir işyeri ise ilgili mevzuatta belirtilen şartları yerine getirmeniz şarttır. Örneğin dükkanınızda tütün ve alkol gibi tekel ürünleri satacaksanız TAPDK izni yada emlak ofisi açacaksanız TSE 11816 gibi belgeler almanız gerekmektedir..

Vergi Dairesine Yapılacak Başvuru ve Gerekli Evraklar

Dükkan açmak veya başka bir iş kolu olsun ticari faaliyette bulunacaksanız ilk yapmanız gereken iş bir şirket kurmak yani vergi yükümlüsü olmaktır. Şirket kurma işlemi için iş yerinizin bulunduğu bölgedeki vergi dairesine müracaat ederek gerçek usulde işe başlama formu doldurması gereklidir.

Gerçek Usulde İşe Başlama Formunda

 • Gerçek kişilerde mükellef (işyerini açacak kişi) tarafından imzalanır.
 • Muhasebeciler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından imzalanır.

İşe Başlama Formunun Ekinde

 • Noter onaylı imza sirküleri
 • Onaylı nüfus cüzdanı sureti, (İş yeri sahibinin vergi dairesine kendisinin başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi vergi dairesinde görevli bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Gibidir” şeklinde tasdik edilir.)
 • İkametgah ilmühaberi (muhtarlıktan ve nüfus müdürlüğünden alınabilir.)
 • Dükkana ait kira kontratı veya tapu fotokopisi (Dükkan kendinize aitse tapu fotokopisi veya kira ise kira kontratının fotokopisi)

Şirket kuruluşu için gerekli evraklarla başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra vergi dairesinde görevli bulunan yoklama memuru verilen bilgileri yerinde denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası teslim alınır.

 • Fatura ve irsaliye evrakları bastırılır.

İşyeri açmak için gerekli evraklar arasında belediyelere yapacağınız başvuruda gerekli belgelerden bahsedelim.

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için Belediyeye Yapılacak Başvuru ve Gerekli Evraklar;

İşyeri açmak için şirket kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra belediyeden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almanız gerekmektedir. Bu izni alabilmek için önce bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurarak gerekli evraklar hakkında bilgi almanızda yarar var. Çünkü bu evraklar bazı belediyelerde farklılık gösterebilmektedir.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için yazımızı iyice inceledikten sonra en altta yer alan link ile diğer ilgili konumuza göz atabilirsiniz.

Belediyeden tatil günleri çalışma ruhsatı da alabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağkura Yapılacak Başvuru ve Gerekli Evraklar;

İster kendi işiniz olsun ister başkasının yanında çalışın mutlaka sigortalı olmak zorundasınız. Kendi işini yapanlar için ülkemizdeki sigorta hizmeti bağkur tarafından verilmektedir ve sizde iş yerinizi açarken bu kuruma başvuru yaparak kendi sigortanızı başlatmak zorundasınız.

Eğer emekliyseniz yada başkasının yanında çalışıyorsanız SSK üzerinden sigortalı olduğunuz için Bağ Kur yaptırmanıza gerek yoktur.

Bağ-Kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüklerine başvurulup, alınacak Bağkur giriş bildirgesinin ilgili dairelere onaylatılması ve onay sonrasında Bağ-Kur İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yanınızda çalıştıracağınız personeller olacaksa bunların da çalışan olarak sigorta girişlerini yaptırmanız gerekmektedir.

Online olarak iş yeri açılış bildirimi yapmak için başvuru adresi : https://uyg.sgk.gov.tr/stw/welcome.do

Ticaret Odasına Kayıt ve Gerekli Evraklar;

İşyeri Tescili ve İlan Hakkındaki Mevzuat

Her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur. Tacir hükmi şahıs ise unvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.

Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Türk Ticaret Kanununun 42.ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13.maddesi gereğince,
Ticaret odasına kayıt yaptırmak gerekmektedir

Ticaret Odasına Kayıt Hakkındaki Mevzuat (5174 Sayılı Kanunun);

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları,bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıklarına kaydolmaya mecburdurlar.

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri,özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup,Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.

Yukarıdaki Mevzuat Gereğince Yapılacak Başvuru ve Gerekli Evraklar;

Ticaret Siciline Tescil İçin Gerekli Evraklar :

 • Gerçek kişilerde;
 • İki Adet İmza Beyannamesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Kira Kontratı(kiracı için) veya Tapu Fotokopisi(dükkan sahibi için)
 • Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmın Fotokopisi
 • İkametgah İlmühaberi (Resimli Muhtardan veya nufüs müdürlüğünden)
 • Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden )
 • Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen) *Ticaret odasından Verilen Matbu Dilekçe

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Kayıt ve Gerekli Başvuru Evrakları;

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah belgesi (resimli)
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
 • Araç sahibi olan esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
 • Sicil ilan bedeli dekont örneği
 • Sicil harç bedeli dekont örneği

Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olacaklar sicil müdürlüğüne ibraz edilecek 3 adet vesikalık fotoğraf ile ustalık belgesi fotokopisi sicil müdürlüğü marifetiyle ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına intikal ettirilecektir.

Ticari araç çalıştırmak yoluyla faaliyet gösterenler (kamyoncu, minibüsçü, otobüsçü, taksici, servis aracı işletmecisi vb.) sicil ve oda kayıtları sırasında araç ruhsatlarının bir fotokopisini ibraz etmeleri gerekir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu” kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği istenir.

Yukarıdaki belgeleri dışında güncel veya mevzuatlar gereği farklı belgeler sizden istenebilir. Bu konu ile ilgili daha fazla bilgi ve yardım için forum bölümümüzü kullanabilirsiniz.

Belediye ruhsat almak ile İlgili Konu : https://www.turkparasi.com/girisim/is-yeri-acma-ve-calisma-ruhsati-icin-gerekli-belgeler/