Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine Akademik Personel Alınacak

9 Nisan 2019 tarihinde üniversitenin resmi sitesinden yapılan açıklamada Doktora, Doçent ve Profesör kadrolarına toplam 37 akademisyenin alınacağını açıkladı.  Üniversiteden yapılan açıklamada başvurmak isteyen adayların taşıması gereken özellikler ve başvuru koşulları ile ilgili şu açıklamalar yapılmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi 2006 yılında Ak Parti hükumetinin başlattığı her ile en az bir üniversite kurulması planını bir parçası olarak Rize Üniversitesi ismi ile kurulmuştur. 11 Nisan 2012 tarihinde çıkarılan bir kanun ile üniversiteye aslen Rize’li olan Ak Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verilmiştir. Kadrosundaki değerli bilim adamları ve akademisyenlerle kısa sürede büyük başarılara imza atan üniversitenin bünyesinde 13 fakülte, 3 enstitü, 5 Yüksek okul ve 7 Meslek Yüksek okulu bulunmaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Akademisyen Alımı İçin Yaptığı Açıklama Aşağıdaki Gibidir.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesörler İçin
– Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, iki adet fotoğraf ve
yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 6(altı) adet CD

Doçentler İçin
– Başvuru Formu, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Yabancı Dil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi,
iki adet fotoğraf ve yönergenin ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD

Doktor Öğretim Üyeleri İçin
– Başvuru Formu, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, iki adet fotoğraf ve yönergenin
ekinde yer alan EK-1’de belirtilen bilgileri içeren 4(dört) adet CD

Genel Şartlar

– Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.
– Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
– Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen, profesör ve doçent kadroları için Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin hangi kadroya kaç akademisyen alacağını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.