Yeraltı kaynak sularının tarımsal kullanımını denetlemek ve vahşi sulamayı engellemek için ilk defa 2012 yılında gündeme gelen bu uygulama yıllar içinde defalarca ertelenerek 2020 yılına kadar sarktı. Peki ama bu su kuyularına saat takma uygulaması neden getirildi ve kesin olarak ne zaman başlayacak.

Tarım alanlarının sulanması için ülkemizde en yaygın yöntem olarak kullanılan salma sulama uygulanabilirlik açısından kolay olsa da, verim ve çevreye duyarlılık açısından oldukça zararlıdır. Salma sulama yönetiminde bitkilere verilen su oranı kontrolsüz ve çok fazla olduğundan hem bitkilere fazla sulama yoluyla zarar vermekte hemde suyun boşa akmasına dolayısıyla kaynakların israf edilmesine sebep olmaktadır.  Bir diğer açıdan bakarsak bu şekilde sulama yapılan bazı yerlerde kaynaklar ortak kullanıldığı için çiftçiler arasında anlaşmazlıklara sebep olmakta ve tarımsal faaliyetlerin uygulanmasını engellemektedir.

Bu durumu düzeltmek ve kaynak sularının kullanımını denetlemek amacıyla ilk defa 2012 yılında gündeme gelen ama uygulama zorlukları sebebiyle yıllarca ertelenen “KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  HAKKINDA YÖNETMELİK ” 2020 yılında yerel yönetimler ve muhtarlıklara gönderilen yazılar ile bölgesel olarak da olsa uygulanmaya başlandı. Uygulamanın hayata geçmesi konusunda ikiye ayrılan çiftçilerin bazılar bu gelişmenin kaynak sularının kullanımını daha adil bir hale getireceğini ve tarımda verimi arttıracağını savunurken bir diğer kesim ise bu uygulamanın yaratacağı yeni maliyetleri karşılamak konusunda zorlanacaklarını ifade etmekteler.

Yeni uygulama ile artık kuyu ve kaynak suyu kullananlar bu kaynaklar için izin almak zorunda ayrıca kullandıkları miktarı belirlemek amacıyla da su saat taktırarak ölçüm yapmak durumundalar.  Bu uygulamanın yanında devlet çiftçiyi damla sulama ve diğer verimli sulama yöntemlerine yönlendirmek için çeşitli teşvik programları da uygulamaya konulacak.

Bu konu ile ilgili görüşlerinizi belirtmek için forum bölümümüze üye olarak konu açabilir yada mevcut konulara yorum yazabilirsiniz. 

Kerem DEMİR